×

Winter games

Fantastiske vinterveker i Trollskogen barnehage. Gjennom arbeid med fagområdet "kropp, rørsle, mat og helse" har borna fått sanse, oppleve, leika og lært med kroppen som utgangspunkt. Høg trivselsfaktor, glede og meitring gjennom allsidige rørsleerfaringar. Ekstra kjekt var det då me arrangerte våre eigne "Winter games".